Projekty Unijne

info na stronę

OMIDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Mikołaja Reja 13/15, 81-874 Sopot
uzyskała wsparcie z
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
w ramach działania
2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach
na realizację Projektu „Akademia Herosów OMIDY”
Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej
Wartość projektu 1.460.372,12 PLN, w tym wartość dofinansowania: 1.207.837,70 PLN.
Człowiek – najlepsza inwestycja

projekt

logo2
OMIDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Aleja Grunwaldzka 472B, 80-309 Gdańsk

 uzyskała wsparcie z

 PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

 w ramach działania

 6.1 Paszport do Eksportu

na Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę OMIDA sp. z o.o.

 Projekt  współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej

 Wartość projektu 366 181,06 PLN. Wartość dofinansowania 235 600,80 PLN.

 Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki       

Inwestujemy w waszą przyszłość

logo2

DOTACJE NA INNOWACJE

Nazwa Beneficjenta: OMIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: „Wdrożenie wielofunkcyjnego systemu B2B w firmie OMIDA w celu usprawnienia relacji biznesowych z partnerami”

Wartość projektu: 1 274 160,00 zł.

 Udział Unii Europejskiej: 639 091,20 zł.

 Okres realizacji: 2014 – 2015

 Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w Waszą przyszłość

 Projekt współfinansowany PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ta strona wykorzystuje pliki "cookies".
Zobacz informację o cookies