Om oss

Firman OMIDA erbjuder heltäckande speditionstjänster inom intermodala transporter. Vi integrerar med varandra olika slags transportmedel och erbjuder den produkt som bäst passar våra kunders behov. Vi integrerar olika slags transportmedel med varandra. Vi använder oss av olika typer av
transportmedel för att erbjuda den produkt som passar våra kunders behov allra bäst.Vi erbjuder beprövade lösningar, baserat på erfarenhet, och våra tjänstern håller alltid högsta kvalitet Vi är ett privat företag med 100 procent polskt kapital/till hundra procent polskägt. Vi erbjuder professionell, pålitlig och fullständig hantering av logistik och spedition inom:

  • internationell havspedition;
  • internationell flygspedition;
  • internationell- och inrikes vägspedition;
  • magasinering och hantering av tullager;
  • rådgivning inom (i en bred mening) områden: transport & spedition, försäkringar, logistik, handel;
  • tullhantering.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Ok