Vägspedition

Inom område vägspedition erbjuder vi 4 grundtjänster:

 • FTL internationella godstransporter. (FTL – Full Truck Loads);
 • FTL nationella godstransporter;
 • Nationella och internationella bulktransporter;
 • Dedikerad expresstransport med bilar upp till 3,5 ton – EUROPA EXPRESS.

Vi erbjuder

 • omfattande hantering av sändningar  i samband med import / export, och import / export inom Europa
 • av transporterna med hel lastbil, en del av lastbil, tillastningar, styckegods, överdimensionerade laster
 • nätverk av beprövade och erfarna underentreprenörer, noggrant utvalda och verifierade
 • fordonsflotta flottan som krävs för att hantera alla typer av varor (inklusive farliga gods, kylgods)
 • expressförsändelser – dubbelt besättning av förare
 • bilar av varierande kapacitet från 1.5t till 24t, tjänsten EUROPA EXPRESS
 • genomförande av beställningar oberoende av leveranskonditioner
 • mottagning av sändningar från avsändaren, ordning av vägspedition, terminalhantering, leverans av sändningen till den slutliga mottagaren
 • hantering av tullen och all tulldokumentationen i ursprungslandet och destinationslandet
 • val av optimala rutter och transportörer
 • löpande övervakning av sändning och ständig kommunikation med transportören
 • punktliga leveranser och leveranser  „just in time”
 • leveranser i enlighet med CMR konventionen
 • rådgivning om försäkringar och affärer
 • snabba, säkra, pålitliga och professionella tjänster

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Ok